Cennik

Porada kardiologiczna      250,-PLN
Teleporada 200 -PLN
Porada kardiologiczna z kontrolą rozrusznika 400,-PLN
Porada kardiologiczna z UKG 400,-PLN
Kontrola rozrusznika 150,-PLN 
UKG 150,-PLN 
Holter EKG 150,-PLN 
Holter ciśnieniowy 100,-PLN 
Holter 7 dniowy, ciągły zapis     220,-PLN
EKG spoczynkowe z opisem 50,-PLN
Próba wysiłkowa na ergometrze      150,-PLN
Badanie lipidów krwi 50,-PLN
Badanie troponiny 80,-PLN
Porada z oceną sztywności tętnic  350,-PLN
Badanie D-dimer   80,-PLN
Badanie NTproBNP 80,-PLN
Wystawienie E-recepty 20,-PLN