Cennik

Porada kardiologiczna      200,-PLN
Teleporada 120 -PLN
Porada kardiologiczna z kontrolą rozrusznika 300,-PLN
Porada kardiologiczna z UKG 350,-PLN
EKG spoczynkowe z opisem 50,-PLN 
UKG 150,-PLN 
Holter EKG 150,-PLN 
Holter ciśnieniowy 100,-PLN 
Holter 7 dniowy, ciągły zapis     220,-PLN
Holter zdarzeniowy
(kolejny rozpoczęty tydzień 50zł)    
150,-PLN/tydzień
Próba wysiłkowa na ergometrze      150,-PLN
Badanie lipidów krwi 50,-PLN
Badanie troponiny 80,-PLN
Porada z oceną sztywności tętnic  300,-PLN
Badanie D-dimer   80,-PLN
Badanie NTproBNP 80,-PLN
Wystawienie E-recepty 20,-PLN