Cennik

Porada kardiologiczna      400,-PLN
Teleporada 250 -PLN
Porada kardiologiczna z kontrolą rozrusznika 550,-PLN
Porada kardiologiczna z UKG 600,-PLN
Kontrola rozrusznika 200,-PLN 
UKG 200,-PLN 
Holter EKG 200,-PLN 
Holter ciśnieniowy 200,-PLN 
Holter 7 dniowy, ciągły zapis     400,-PLN
EKG spoczynkowe z opisem 100,-PLN
Próba wysiłkowa na ergometrze      200,-PLN
Badanie lipidów krwi 80,-PLN
Badanie troponiny 100,-PLN
Porada z oceną sztywności tętnic  550,-PLN
Badanie D-dimer   100,-PLN
Badanie NTproBNP 100,-PLN
Wystawienie E-recepty 50,-PLN