Osiągnięcia

Rozwój zawodowy:
  • 1996 nostryfikacja dyplomu USMLE 
  • 1997 specjalizacja I stopnia z zakresu Chorób Wewnętrznych
  • 2000 specjalizacja II stopnia z zakresu Chorób Wewnętrznych
  • 2004 specjalizacja z zakresu Kardiologii

Rozwój naukowy:
  • 1998 Nagroda Narodowego Programu Profilaktyki Cholesterolowej 
  • 2000 uzyskanie tytułu naukowego Doktora Nauk Medycznych
  • 2015 uzyskanie tytułu naukowego Doktora Habilitowanego