Teleporada

Celem teleporady kardiologicznej jest zapewnienie wysokospecjalistycznej pomocy medycznej osobom, które nie mogą przybyć na wizytę kardiologiczną osobiście.
Teleporada kardiologiczna nie zastępuje wizyty kardiologicznej w gabinecie, jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym w trudnym okresie stanu epidemii.
 

Co obejmujme teleporada?

 1. Założenie dokumentacji medycznej, ustalenie danych osobowych i kontaktowych (obowiązuje klauzula poufności RODO)
 2. Zebranie szczegółowego wywiadu
 3. Postawienie diagnozy
 4. Propozycja leczenia
 5. Wystawienie e-recepty
 6. Wystawnienie L-4
 7. Przygotowanie karty informacyjnej i przesłanie jej w formie elektronicznej na wskazany przez pacjenta adres e-mail w formie zaszyfrowanej, a hasło do otworzenia dokumentu przesłane będzie sms-em
 8. W szczególnych przypadkach potrzeby przeanalizowania dodatkowej dokumentacji medycznej oraz jej omówienia z pacjentem może zaistnieć konieczność przeprowadzenia kolejnej teleporady
 

Osoby, które nie są naszymi pacjentami,

a chcą skorzystać z teleporady prosimy o zeskanowanie wszystkich swoich dokumentów medycznych i przesłanie ich na adres e-mail: tomasik@poczta.onet.pl z podaniem w tytule: „Teleporada: imię i nazwisko pacjenta”.
 

Koszt teleporady

wynosi 120,- PLN
(UWAGA: nie analizujemy wyników bez rozmowy z pacjentem).
 

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z teleporady prosimy:
 1. Uiszczenie należności na konto: 03 1020 2401 0000 0102 0043 1817,
  w tytule przelewu proszę podać „Teleporada: imię i nazwisko pacjenta”,
 2. Następnie proszę o telefoniczne ustalenie terminu porady pod numerami telefonów: 604 587 399 lub 32 275 60 41